M I S T R Z O S T W A

S P I N N I N G O W E

JEZIORA

PRZECHLEWSKIEGO

 

28 października 2017 r.

 

Wpisowe 25 zł za osobę

Zbiórka 8:00

Pod Chatą Wędkarza

Zgłoszenia telefonicznie 506 432 844